Zabrinut/a si za stanje okoliša u svojoj sredini? Želiš pokrenuti posao u sektoru zelenih poslova? Živiš u zaštićenom području i želiš održivo koristiti prednosti očuvane prirode? Imaš ideju, a ne znaš kako je ostvariti?  Udruga Bioteka te poziva da se prijaviš i dovedeš svoju zamisao do ostvarenja.

Želiš li biti aktivan/na građanin/ka koji/a propituje, kreira, pridonosi i oblikuje društvo u kojem se nalazi? Uloži vrijeme i trud u svoju informiranost i edukaciju! Ako imaš između 15 i 30 godina, prijavi se na besplatnu radionicu!
Na radionici ćemo ti pokazati kako možeš pozitivno utjecati na okoliš i prirodu u vlastitom okruženju, a nakon radionica stojimo ti na raspolaganju kao mentori pri ostvarivanju tvoje ideje. Neke od tema koje ćemo proći na radionici su sljedeće:

    prijava projekata zaštite okoliša i prirode
    politike i mehanizmi zaštite okoliša, zaštite prirode i održivog razvoja
    procjena utjecaja na okoliš
    ekološka mreža Natura 2000
    zaštićena područja
    život u zaštićenim područjima
    iskorištavanje potencijala okoliša u lokalnoj sredini
    zeleni poslovi i poslovi 21. stoljeća

Cijeli projekt provodi se u dva koraka:

Prvi korak je informativno-edukativna radionica koja će se u Vukovaru održati u četvrtak, 31.01.2018. godine. Vrijeme odvijanja radionice je 11:00 - 16:00  sati. Radionica će se održati u prostoru Info-centra za mlade Vukovar u Ulici 204. vukovarske brigade 43 (lokacija - https://goo.gl/maps/4UKTjbyXJ772

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all