EVS blog

Mirovna grupa mladih Dunav, Youth Peace Group Danube, Vukovar
  1. Tamuna Gulisashvili piše nam o svom volonterskom iskustvu tijekom ljeta 2018. u Vukovaru.

  2. Volunterka  Megija Purina dijeli svoja iskustva volontiranja na projektu Summer games 2018.

  3. Virjona Zana is writing piše nam o svojim avanturama s projekta Summer games 2018.

  4.  Za Anu Petrić koja je preko udruge Mirovna grupa mladih Dunav volontirala u portugalskoj udruzi Spin Lisabon je postao drugi dom.


  5. Toni Ilakovac prije četiri je mjeseca krenuo u pustolovinu života..Preko Mirovne grupe mladih Dunav krenuo je put Španjolske u kojoj će boraviti godinu dana.. 😃

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all