Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus-aktivnost 2: LOT1 - EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya International Cooperation II.

Natječaj i prijava dostupni su na www.eu-metalic2.eu, a natječaj ostaje otvoren do 17. siječnja 2014., 23:59 GMT.

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za mobilnost na sveučilištima partnerima kako slijedi:

Abou Bekr Belkaid Tlemcen University, Algeria

University of Algiers 1, Algeria

Ain Shams University, Egypt

Alexandria University, Egypt

Arab Academy for Science,Technology & Maritime Transport, Egypt

Libyan Open University, Libya

Sirte University, Libya

Superior Institutions of Science and Technology , Morocco

University Hassan II Casablanca, Morocco

University of Tunis, Tunisia

Upute za zainteresirane kandidate nalaze se ovdje.

Izvor: international.unizg.hr

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all