Volontiranje zamlade.net

Makedonski Info centar za mlade iz Prilepa u potrazi je za volonterima iz Francuske, Bugarske i Hrvatske.

Projekt traje 10 mjeseci, troškovi puta, prehrane i stanovanja, te džeparac su pokriveni.

Kao volonteri, bit ćete zaduženi za rad s mladima u Info centru za mlade INFO SEGA te za implementaciju različitih kreativnih aktivnosti za djecu i mlade u lokalnim osnovnim i srednjim školama u Prilepu.

Datumi aktivnosti: 20.01.- 30.09.2018.godine ( datumi dolaska volontera su fleksibilni)

Projektne aktivnosti:

1. Promocija i savjetovanje u Info centru za mlade

2. Osiguravanje točnih i pouzdanih informacija mladima ( iz polja kulture, volontiranja, obrazovanja, zapošljavanja, školarina, treninga, seminara itd.)

3. Promocija EVS programa

4. Implementacija kreativnih radionica u radu s djecom i mladima

5. Obilježavanje važnijih datuma

6. Planiranje, organizacija i provedba interkulturalnih večeri

7. "Language cafe"

8. Sudjelovanje na važnijim događanjima skupa s organizacijom

9.  Konverzacijski sati

10. Koordinacijski sastanci osoblja te sudjelovanje u radu s osobljem Info centra SEGA

Ako ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na slijedeće e-mail adrese: georgina@sega.org.mk i
marice@infosega.org.mk  do 15.01.2018.

Dodatne informacije o projektu možete naći na:  www.sega.org.mk . i na FB stranici:
https://www.facebook.com/coalitionSEGA/

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all