Europska agencija za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA provodi istraživanje među mladima na europskoj razini na temu utjecaja informiranja i savjetovanja mladih na kvalitetu njihova života. Rezultati ovoga istraživanja poslužiti će kao baza za buduće kreiranje politike za mlade kako na europskoj tako i na nacionalnim i lokalnim razinama. Provedbu istraživanja u Hrvatskoj koordinira Zajednica info-centara za mlade u Hrvatskoj, a istraživanja se provode u regionalnim info-centrima za mlade u zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Svi mladi pozvani su ispuniti online upitnik i na taj način dati svoj doprinos procesu kreiranja politike za mlade. Upitnik je dostupan na adresi http://intranet.sheryica.org/events/node/2386 i potrebno je oko 15 minuta za popunjavanje.

Unaprijed zahvaljujemo na vremenu i doprinosu istraživanju!

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all