Proni Centar za socijalno podučavanje u sklopu projekta "Nasilje? Ne, hvala!"  nastavlja sa ciklusom radionica o prevenciji nasilja. Treći cikus radionica održati će se u prostorijama Regionalnog info - centra za mlade, Ribarska 1, Osijek, 23. 24. i 25. listopada 2013. godine s početkom u 12.00 sati. Rok za prijavu je do 18. listopada (petak) 2013. godine. Teme koje će obuhvaćati ciklus radionica su sljedeće:

23. listopada - Kultura mladih,

24. listopada - Vrijednost i utjecaj aktivnog građanstva i aktivizma mladih u prevenciji nasilja

25. listopada - Uvod u kreativne radionice, ciljeve i očekivane rezultate.

 

 

Projekt Nasilje? Ne, hvala! (Violence? No, thanks! -eng.) financiran je uz potporu Europske unije kroz program IPA 2010  Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima, sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

O projektu možete pročitati na http://www.proni.hr/index.php/aktivni-projekti/-Nasilje-Ne-hvala.html

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte icm@proni.hr ili 031/283-056 a prijavnicu preuzmite ovdje .