Uoči obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava CESI želi upozoriti da su seksualna prava ljudska prava jer su mladi seksualna bića koja imaju pravo na informaciju, edukaciju, zdravstvene servise prilagođene njihovim potrebama, zaštitu i participaciju u donošenju odluka.

Uoči obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava CESI želi upozoriti da su seksualna prava ljudska prava jer su mladi seksualna bića koja imaju pravo na informaciju, edukaciju, zdravstvene servise prilagođene njihovim potrebama, zaštitu i participaciju u donošenju odluka. Prepoznavanje, promicanje i poštivanje seksualnih prava NUŽNO je da bi mladi mogli zdravo, odgovorno i sretno živjeti vlastitu seksualnost a istovremeno ova prava služe i kao temelj za borbu protiv diskriminacije.

U prilog činjenici da Republika Hrvatska ne promiče, ne prepoznaje i ne poštuje seksualna i reproduktivna prava mladih govore podaci da ne postoji seksualna edukacija u školama, nema youth-friendly klinika i savjetovališta za mlade o seksualnom i reproduktivnom zdravlju te lako dostupne i jeftine kontracepcije. Usluge koje postoje neadekvatne su i nedovoljne za 570 000 mladih koji žive u Hrvatskoj.

 Seksualna i reproduktivna prava mladih su dio UN-ove Povelje o pravima djeteta, a obveza države da poštuje ta prava propisana je i u nekoliko nacionalnih dokumenata.

 

? ?????? ?????? ?? ??????????, ??? "???????"????? ??? ????????? ?????????, ? ?????? ?????????? ????????? ? ???????????.

????? ?????, ???????, ???????? ???????, ?? ????? ?? ????????????? ??????, ?? ????? ???????????, ? ? ?????? ??????? ??????.

?????? ????, ??? ????????? ??????? ?????????? ??????, ???????????? ?? ?????.

???? ??? ?????-?? ??????? ???? ?????????.

???? ????? ???????? ??????????????.

???? ????? ?? ?? ??????, ??? ??????????? ????????? ????????.

???? ????? ?????????, ??? ????? ?? ???-?? ?????? ? ??????, ?? ???? ????? ??? ??-???????? ?????? ?? ???? ??????.

?????? ????????, ??? ????????????? "?????? ?????? ????" ????? ????????????, ??????? ???????? ??, ??????? ?????? ????? ???? ????.

???? ??????? ?????? ?????, ???? ?????????? ?????? ?????, ????, ????, ?????? ????.

?? ????? ?? ?????? ??????, ??? ?? ??????? ???? ???? ?? ?????? ??????-???? ???? ?????????.

??, ??????, ?????? ????, ???????, ????????????? ? ??????, ????? ?????????????.

???????? ??? ????? ?????????? ????????.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all