Povodom XX. VUKOVARSKIH ADVENTSKIH SVEČANOSTI 2017. / VUKOVAR - TO JE MOJA ZEMLJA - TO JE MOJ DOM,
Gradski muzej Vukovar i Grad Dubrovnik organiziraju
izložbu dubrovačkog akademskog slikara Josipa Škerlja:
RAZGLEDNICE DUBROVNIKAGradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz, Galerija Oranžerija
petak, 8. prosinca 2017. u 19 sati

Radujemo se Vašem dolasku!

Izložba ostaje otvorena do 7. siječnja 2018. godine

http://www.muzej-vukovar.hr/Aktualno/Razglednice%20Dubrovnika%20-%20izlo%C5%BEba%20ak.slikara%20Josipa%20%C5%A0kerlja%20_4051