U sklopu Time to move kampanjeMirovna grupa mladih Dunav dana 29. rujna 2015. organizira prezentaciju programa za mlade za učenike Ekonomske škole u Vukovaru. Prezentacija će se održati u Srednjoj ekonomskoj školi u Vukovaru, s početkom u 14,15.

 

Na prezentaciji ćemo  predstaviti Europski portal za mlade, mogućnosti volontiranja – posebice Europske volonterske službe, kao i mogućnosti studiranja i rada u Europskoj uniji te različite kampove, treninge i seminare za mlade.
Na info danu će sudjelovati i EVS volonterke Mirovne grupe mladih Dunav koje će mlade direktno upoznati s Europskom volonterskom službom, ali i ostalim mogućnostima za mobilnost koje su na raspolaganju mladima.