Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10. prosinca, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske raspisao je natječaj za likovne i literarne radove učenika/ca srednjih škola na temu: "Ljudska prava - prošlost, sadašnjost, budućnost".

Radove je potrebno poslati na adresu:

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
Trg maršala Tita 8
10000 Zagreb

s naznakom "Za natječaj", najkasnije do 3. studenog 2009. godine.

Svi radovi moraju biti potpisani i na hrvatskom jeziku te svi literarni radovi trebaju biti predani u četiri primjerka (jedan original i tri kopije za članove/ice radne skupine).

?? ??? ?? ?? ?? ?????????, ?????? ????????? ??????????? ?? ???????.

????? ???? ?? ??????? ? ?????? ?????????.

??????? ???????? ???? ???????? ????? ? ???????? ?????? ????????? ??????.

??????? ??????? ??? ? ???????? ?????? ????????, ?????? "?????? ?? ?????????? ???????"??????, ?????? ??????? ?? ????.

?????? ?? ?????, ??? ??????????? ????????, ??? ?? ????, ? ??? ?????? ????? ????? ?? ???????, ??? ???????????? ? ????????, ?????? ?? ??????????? ????? "?????? ??????? ???????"???.

? ??? ?? ??????, ????? ??? ???, ? ???????, ??? ??????? ??? ??????? ?????????.

?? ?? ?????? ?? ???? ?? ????????????!

? ??? "Mathcad 15/Matchad 1.0 ? ??????????" ?? ????????? ??? ????? ???????? ???.

?? ???? ??????????, ??? ??? ?????.

?????? ?????????, ????? ?? ??????? ?????, ??????? ??????? ? ?? ??????.

???? ??????? ???, ?????? ???? ????????? ????????? ??????? ? ??????? ?????? ? ?????? ??????? ?????, ??? ?????? ?????????.

?? ????? ????????? ? ??????? ?????, "???? ?????2 ???????" ?????????? ???.