Natječaj za logo za Godinu mladih

Mreža mladih Hrvatske u cilju promocije aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana mladih i Godine mladih raspisala je natječaj za logotip za Godinu mladih koji će se koristiti promotivno u svim aktivnostima Godine mladih te na svim materijalima koji će proizaći iz različitih aktivnosti Godine mladih.

Read more ...

Javni poziv za financiranje troškova pripremnih tečajeva

3.svibnja 2010. g.  Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je JAVNI POZIV za financiranje troškova pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe u akademskoj godini 2010./2011. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenih ili nestalih hrv. branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovojaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Natječaj je otvoren do 30.lipnja, a Upute u natječajni postupak dostupne su na stranici Ministarstva

?????? "??????? ???????? ?? ?????" ???, ??? ???? ????????? ????????? ?????? "????? ??? ?????????? ???????? ???????" ? ????????? ??? ?? "???? ????????? ????????" ??????.

????????? ????, ??????? ? ?? "??????? ???? ??????? ?????????? ?????????" ??? ? ?????.

? ???? ?? ?????? "??????? ???? ??? ???????? ????????" ??????, ??????? ?????.

??? ? ? "??????? ????????? ? ???? ????????" ????? ??????? ?? ?????, ?????????? "??????????? ?? ????? ???????" ????.

????? ??? ????? ???? ??? "??????? ???? ?? ????????? ??????" ?????????, ? ????????????.

?????? ?? "?????? ???????? ???????" ??? ????? ???? ? ???????? ????, ?????, "????? ??????????? ???????" ????????, ?????????????, ????????? ??? ? ?????.

Svjetska banka raspisala natječaj za najbolji esej

Svjetska banka  otvarila je natječaj za najbolji esej. Tema eseja je nezaposlenost među mladima. Na zadanu temu natjecatelji se mogu izraziti i kroz video djelo, a radovi moraju biti na engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku. Natjecatelji moraju biti u dobi od 18 do 25 godina iz svih zemalja svijeta, a svoje radove na zadanu temu moraju prijaviti do 16. ožujka 2010.

Read more ...

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all