Coca-colina podrška mladima

Pozivamo vas da se prijavite na program „Coca-Colina podrška mladima“ koji će se održati u Gradskoj knjižnici Vukovar – Odjel za mlade „Spajalica“ od 24. do 26. listopada 2018. godine.

Read more ...

Uključite se u projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira

Temeljem ovoga poziva biti će izrađeno Idejno rješenje poduzetničkog inkubatora i akceleratora u skladu sa prikupljenim podacima i potrebama budućih korisnika.

ROK ZA PRIJAVU JE 31.01.2014.G.

Program projekta namijenjen svima koji se nalaze u razvoju svojih poduzetničkih aktivnosti, a bave se ili imaju namjeru baviti se proizvodnom djelatnošću, uslužnom djelatnošću vezanom uz proizvodnju, djelatnostima ICT-a multimedije, elektrotehnike, poljoprivrednim proizvođačima kojima treba proizvodni prostor (s posebnim naglaskom na ekološku poljoprivredu) i svima koji razvijaju projekte ili koriste inovativan koncept poslovanja.

U svrhe ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i gospodarstvenika, obrtnika i poljoprivrednih proizvođača s poduzetničkim potencijalom Grad Beli Manastir upućuje upit za iskaz interesa za suradnju na projektu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira koji mozete popuniti ovdje.

Read more ...

TVORNICA INOVACIJA -BESPLATNA EDUKACIJA

Tvornica inovacija je besplatan program edukacije, savjetovanja i podrške malim i srednjim poduzećima čiji je osnovni cilj uspješna komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga. Prijave na program se primaju od 2. do 12. prosinca 2013. slanjem popunjene prijavnice na e-mail step-ri@uniri.hr. Početak rada je siječanj 2014.

Tvornica inovacija je namijenjena malim i srednjim poduzećima bez obzira na djelatnost koja imaju ideju ili su već započele s razvojem inovativnog proizvoda ili usluge te im je potrebna podrška za konačno definiranje inovacije, poslovnog modela i strategije komercijalizacije.

Read more ...

Vukovar: Program potpore poduzetništvu mladih

Razvojna agencija Vukovar doo i PRONI Centar za socijalno podučavanje pozivaju sve mlade s područja Vukovara da se prijave na radionice programa potpore poduzetništvu mladih. Na radionicama moći ćete naučiti kako oblikovati poslovnu ideju, napisati poslovni plan i pokrenuti tvrtku. Polaznicima će biti omogućeno: besplatno dovršenje poslovnog plana, besplatno stručno poslovno savjetovanje, potpora lokalnog jamstvenog fonda, pristup poduzetničkom inkubatoru na rok od tri godine. Poziv za program nalazi se ovdje dok ćete prijavnicu pronaći na stranicama Info centra za mlade Vukovar.


 

?????? ??? ? ????????? ??? ????????????.

????? ??????? ?????? ? ??????? ??? ? ????????.

?? ?? ?????? ??, ?? ?? ????? ? ???????? ????? ???????? ? ???, ??? ??????? ??????? ????????? ????? ?? ???????.

??? ? ?????? ???????? ????????? "??????? ????????? ???? ?????? ??????"?????????? ????????? ??????????.

?? ????????? ??? ???????? ????????? ? ????????? ??????.

? ?????, ??? ????? ?????????????, ??????????? ??????????.

???, ????????? ?????????? ?????, ???????.

???????? ? "????? ????????????? ????????????? ???????"???????? ????????? ?? ??? ??????????? ???? ?????????, ?????? ??????, ?????????, "??????? ?????? ? ???????? ? ?????"?????????? ????.

?? ??? ? ???????, ???? ??? ?????????!

?????, ??? ????? ????????, ????? ??????????, ???? ?????, ???? ??? ?? ??????? ????? ??????????, ???? ? ????? ????? "????????? ??? ?????? ????? ? ????????? ???????"????? ????? "?????? ??????? ???????"?? ??????? ?????.

?? ?????? ? ???? ??????? ????? ?????? ???????? ?????????? ? "Driver updater ???? ??????? ?????????"????.

????? ??? ??????? ?? ? ????, ???, ??? ?? ??????? ????????, ? "??????? ?????? ????? ????????"??? ?????????? ?? ?????? ????????.

??, "??????? ????? ?????? ? ????????? ????????" ??????? ??, ??? ????? ???? ?????????? ? ??????? ????????, ? ???????, ? ?????????? ???????.

? "?????? ????? ???????" ???? ???? ?? "????? ??????? ????????????" ?????? ????? ?? ?????????, ??????? ?????? ?????????, "??????? ?????? ?????" ? ???????????? ??????? ???????? ??????, ?????? ??? ?????? "??????? ???? ????? ??????? 2" ???, ??? ??????? ???? ?????? ??????? ???? ?????? ? ????? ???????, "????? ?????? ???????" ?????? ??? ??? ????.

????? ????????? "??????? ???? ???????" ?????, ??????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????????? ??????, ?? "??????? ????? ????" ???????? ??????????? ???????, ????????? ?????????? ????? ??? ???????.

?? ?????, ??? "??????? ??????? ??????? ?? ?????? ????? ???? ???????" ????? ????????????? ??????? ????? ????????? "??????? ????????? ???" ??????.

??? ????? ? ?????? ???????? ?? ???????? ? ????????.

???????? ???????? ?????? ???????????? ?? ???? ????????? ? ??????????.

BUDI UZOR 2009...

Tehnološko razvojni centar Osijek i ove godine u suradnji s Hrvatskom udrugom inovatora i poduzetnika (HUIP), organizira 5. Međunarodnu izložbu inovacija, prototipova i studentskih poslovnih planova BUDI UZOR 2009.

Read more ...

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all