U srijedu, 19. siječnja 2011. godine, u Hotelu Osijek, održana je Regionalna konferecija pod nazivom "Mladi u nacionalnim i lokalnim strategijama razvoja". Konferenciju je organizirao PRONI Centar za socijalno podučavanje, u sklopu  projekta "Regionalni informativni centar za mlade Osijek", financiranog sredstvima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Grada Osijeka.Konferencija je okupila 50 sudionika iz pet slavonskih županija; Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske.

Važnost i aktualnost ove teme vidljiva je i u sudjelovanju predstavnice Ministarstva regionalnog razvitak, šumarstva i vodnog gospodarstva, gospođe Franke Vojnović, kao i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gospođe Kristine Hećimović, predstavnika razvojnih agencija pojedinih županija, te brojnih udruga i mreža udruga civilnog društva.Cilj ove konferencije je ponuditi mladima informaciju o postojanju nacionalne i lokalnih strategija razvoja i mogućnosti uključivanja mladih ljudi u njihovu provedbu. Županijske razvojne strategije su zakonom određena obveza, a definiraju razvojne prioritete unutar županija od zajedničkog interesa za cijelo područje, u skladu sa Strategijom o regionalnom razvoju Hrvatske. Kao sastavni dio Županijske razvojne strategije, posebice iz vizije, ciljeva i prioriteta, trebaju proizaći strateški razvojni projekti. Projekti koji budu sastavni dio Županijske razvojne strategije imati će prednost kod kandidiranja prema sredstvima iz EU fondova i domaćih izvora financiranja. U uvodnom dijelu konferencije predavanje o Strategiji regionalnog razvoja RH 2011. ? 2013. i Nacionalnom programu za mlade održale su predstavnice dvaju resornih ministarstava. Nikola Pandurić iz Mreže mladih Hrvatske i Svjetlana Marijon iz Zajednice Info centara za mlade u Hrvatskoj upoznali su sudionike o načinu informiranja mladih ljudi. Nakon toga uslijedile su radionice u 5 skupina, po pojedinim županijama,  gdje se uz predstavnike koordinacijskih tijela za izradu razvojnih strategija raspravljalo o tomu koja je vizija razvoja županije, koji su strateški ciljevi razvoja, koji su najvažniji smjerovi razvoja s obzirom na specifičnosti pojedine županije, postoje li definiratni prioriteti i koji se, te na kraju koja uloga mladih u tom razvoju i kako se oni mogu uklopiti u definirane prioritete.Iz ove rasprave, a i ukupne konferencije, proizašli su zaključci, uz važnu napomenu o tomu na koji način će mladi, udruge mladih i za mlade moći predlagati projektne ideje, odnosno kakva je metodologija implementacije županijskih razvojnih strategija.  Ovo je posebno važno, jer imamo saznanja da većina mladih ljudi nema gotovo nikakvih informacija o ovoj temi, da nisu sudjelovali u procesu izrade, niti poznaju sadržaj ŽRS, ne znaju kome se i kada obratiti, a još manje što ŽRS znači za provedbu njihovih zamišljenih projekata u smislu odobravanja i financiranja, te njihovo sudjelovanje u provedbi ŽRS u smislu akcijskog plana. O svemu će Regionalni informativni centar za mlade Osijek informirati mlade i udruge koje rade s mladima u našoj regiji, kako bi ih potakli na aktivno sudjelovanje.

 Franka Vojnović, načelnica Odjela za regionalnu razvojnu politiku Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva, predstavila nam je Politiku regionalnog razvoja.

 Kristina Hećimović, viša stručna savjetnica Uprave za obitelj Ministarstava obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, govorila je o Nacionalnom programu za mlade i drugim strateškim dokumentima koji se tiču mladih ljudi.

 Nikola Pandurić, predsjednik Mreže mladih Hrvatske, predstavio je Mrežu mladih Hrvatske, kao nacionalnu krovnu organizaciju mladih, dok je Svjetlana Marijon, predsjednica Zajednice informativnih centara za mlade u Republici Hrvatskoj, govorila općenito o ulozi info-centara za mlade u informiranju mladih ljudi u Hrvatskoj.

 I na kraju, kao zaključak ove konferencije, preporučujeno je svim mladima, udrugama mladih i za mlade, da se sa svojim projektnim idejama  jave koordinacijskom tijelu za poticanje regionalnog razvoja svoje županije, i to prema popisu kako slijedi; u Virovitičko-podravskoj županiji - VIDRI, Agenciji za regionalni razvoj VPŽ,  Brodsko-posavskoj županiji - CTR, Razvojnoj agenciji Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonskoj županiji - (podaci koje imamo, zasada, su - RRA Požeško-slavonske županije d.o.o., Županijska 7, Požega), Vukovarsko-srijemskoj županiji - Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast i  u Osječko-baranjskoj županiji - Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje.

 

Preneseno s: Info centar za mlade Osijek

?? ??????? ???? ?????, ?? ???? ?? ??????, ?????? ???? ?? ???, ????????? ?? ??? ?? ????? ?????? ?????.

????????? ????? ?? ??????, ????? ????? ???????, ???? ?? ?????????????, ??? ?????? ??????? ??????? ?????? ???????????.

????? ?? ????????? ?????? ? ??????? ???? ??? ??????????? ????????, ????????????? ?? ??? ????????? ?????.

???????????????? ?????? ???????.

????? ??? ???? ????? ??????????? ? ???? ?????.

?? ?????? ?? ???????????? ? ????? ?? ????? ??????.

???????, ??? ?????? ??????????????? ??? ????? ?? ??? ??????? ??????????, ?? ?????? ?? ???? ? ?????? ?? ?????? ?????????, ????? ??? ??? ???????.

??? ???????????? ???????????? ????????? ? ?????? ????? ???? ????????? ? ?????????? ???????, ??????? ????????????????????, ??-????????, ????????? ?????? ???????? ?????.

???-?????? ?? ??? ?????? ??? ???, ?? ? ?????????? ????????"??????.

?? ????? ??? ????? ????? ???????? ?? ???, ???????? ??????? ??????? ? ??????? ?? ? ????????.

??? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ??????.

????? ????? ????????? ??????? ? ??????.

? ????? ???? ?????? ?? ??????? ?????? ????? ????? ???? ??????? ??????? ????? ????????? ??????.

?????????, ??????????, ?????? ?.

?? ??? ???????? ???????? ???????? ????????????, ??????? ??????????????? ?? ?????? ????????? ?????????????.

???????, ??? ??? ????? ?????? ??????????.

?? ????? ?????????? ???????????? ??? ????????? ???????? ???????????.

????? ??????? ?? ????????? ???????????, ????? ??????????, ? ?? ????? ??? ?? ?????????? ???? ????? ????????, ?????? ??? ????.