Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza, skrećući pažnju međunarodne zajednice na probleme mladih i slaveći potencijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu. Ove godine tema obilježavanja Međunarodnog dana mladih je „Zelene vještine mladih: Ususret održivom svijetu“.

Stoga je  Mirovna udruga mladih Dunav  obilježila ovaj dan s programom koji je započeo 10.08.2023. i održavao se do 12.08.2023. uz sljedeći program;  organiziranjem aktivnosti na području grada  - Lov na blago na temu upoznavanje s EU programima za mlade, online kampanjom "Nek' se glas maldih čuje", igrama za djecu na otoku Ada,  izložbom priča solidarnosti te akcijom uređenja prostora Mirovne grupe mladih Dunav.

AKtivnosti su održane kao dio volonterskih aktivnosti u sklopu Europskih snaga solidarnosti 2022/ 2023. koju provodi Mirovna grupa mladih Dunav, volonterskom akcijom uređenja prostora Mirovne grupe mladih Dunav u sklopu ActivN(G)O projekta.

U okviru ovih volonterskih  aktivnosti želja nam je ojačati svijest o toleranciji, volonterstvu, aktivnom građanstvu i aktivizmu u zajednici, promovirati volonterstvo kao oblik aktivnog angažmana u organizaciji slobodnog vremena djece i mladih, unaprijediti zdrave životne navike te utjecati na kvalitetniji psiho-fizički razvoj djece i mladih i informiranost mladih o mogućnostima za mlade i programima za mlade na Europskoj razini.

Jedan od ciljeva je svakako uključiti nove mlade i doprinjeti da se glas mladih čuje kako na lokalnoj razini tako i kroz provedbu online kampanje na međunarodnoj razini.

AKtivizam mladih veoma je bitna komponenta samorazvoja mladih i doprinosi njihovom osnaživanju za aktivni angažman u društvu a provedbom ovih trodenvnih aktivnosti bio nam je cilj doprijeti do što većeg broja mladih.

 

23 October 2023 Martina Volontiranje 36
U okviru projekta ActivN(G)O mladi iz Veslačkog kluba Iktus, HVK "Baranja" Draž, Vaterpolo kluba Vukovar i Atletskog kluba Slavonija- Žito Osijek sudjelovali su na izletu u Draž u organizaciji VK Iktus.
23 October 2023 Martina Kultura 43
U petak 21. srpnja 2023. godine u Mirovnoj grupi mladih Dunav održano je interkulturalno veče Poljske, Srbije i Španjolske .
23 October 2023 Martina Kultura 30
Naši volonteri Europskih snaga solidarnosti - Noemie, Salaheddine i Ana upoznali su nas sa svojim zemljama Francuskom i Gruzijom, te nam priredili njihove tradicionalne specijalitete , kulturu i običaje ali i druge znamenitosti svojih država.
23 October 2023 Martina Obrazovanje 32
U sklopu projekta "raSTEM - Razvoj STEM-a u Vukovaru" 30 sudionika iz Vukovara sudjelovalo je u studijskog posjeti Višnjanu gdje su imali prilike upoznati se s radom Znanstveno edukacijskog centra Višnjan te primjerima dobre prakse na području Istre u provedbi STEAM aktivnosti.
23 October 2023 Martina Obrazovanje 30
Kao dio volonterskih aktivnosti volonteri Europskih snaga solidarnosti, Noemi i Salaheddine kao izvorni govornici, pomažu učenicima u Vukovaru da nauče i usavrše francuski jezik.
23 October 2023 Martina Obrazovanje 24
Kao dio projekta ActivN(G)O financiranog iz programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj imali smo priliku na razini projektnog partnerstva posjetiti Svelgen, Norvešku i upoznati se s njihovom metodologijom rada s djecom i mladima.
23 October 2023 Martina Volontiranje 30
S početkom ove nove godine, u Vukovar je došao novi volonter Salaheddine. Salaheddine se YPGD-u pridružio kao dio Europskih Snaga Solidarnosti sa samo 19 godina. Dolazi iz Caena, grada koji se nalazi na sjeverozapadu Francuske. I u Vukovaru će provesti idućih 8 mjeseci.
23 October 2023 Martina Obrazovanje 27
Od 18. veljače do 23. veljače 2023. godine u Orahovici održavao se Sportsko - edukacijski kamp u sklopu projekta ActivN(G)O koji je okupio 74 djece i mladih
Vijesti
All items
Obrazovanje
Studijska posjeta Višnjanu
Studijska posjeta Višnjanu
23 August 2023
U sklopu projekta "raSTEM - Razvoj STEM-a u Vukovaru" 30 sudionika iz Vukovara sudjelovalo je u studijskog posjeti Višnjanu gdje su imali prilike upoznati se s radom Znanstveno edukacijskog centra Višnjan te primjerima dobre prakse na području Istre u provedbi STEAM aktivnosti.
Sat francuskog jezika u Strukovnoj školi Marko Babić
Sat francuskog jezika u Strukovnoj školi Marko Babić
23 August 2023
Kao dio volonterskih aktivnosti volonteri Europskih snaga solidarnosti, Noemi i Salaheddine kao izvorni govornici, pomažu učenicima u Vukovaru da nauče i usavrše francuski jezik.
Studijska posjeta Norveškoj
Studijska posjeta Norveškoj
23 August 2023
Kao dio projekta ActivN(G)O financiranog iz programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj imali smo priliku na razini projektnog partnerstva posjetiti Svelgen, Norvešku i upoznati se s njihovom metodologijom rada s djecom i mladima.
Sportsko - edukacijski kamp Orahovica
Sportsko - edukacijski kamp Orahovica
23 August 2023
Od 18. veljače do 23. veljače 2023. godine u Orahovici održavao se Sportsko - edukacijski kamp u sklopu projekta ActivN(G)O koji je okupio 74 djece i mladih