VALPOVO Valpovački  poduzetnički centar započinje sa ciklusom održavanja seminara prema programu Ministarstva poduzetništva i obrta iz MJERE C. - Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja- Aktivnost edukacije poduzetnikate  tako planira održati seminar pod nazivom "Poslovni plan".

 

Seminar je namijenjen poduzetnicima početnicima ali i svima onima koji žele steći nove vještine i usvojiti specifična znanja o poduzetništvu.

Seminar će se održati u prostorijama Centra kulture "M.P.Katančić" u Valpovu  4. i 5. studenog 2013. godine s početkom u 12.00  sati. Predavač na seminaru "Poslovni plan" biti će profesorica doc.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka s Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Prijave na seminar putem telefona 031/651-411 ili putem e- maila: vpckontakt@gmail.com.