Svi smo čuli za različite karakteristike među ljudima različitih nacionalnosti, i sigurno smo svi u nekom trenutku pomislili da dosta toga nije istina. Očito je da postoje jasne i očite kulturološke razlike koje zasigurno mogu utjecati na osobnost skupine pojedinaca. 

Zanimljivo je znati što o nama misle izvan naše zemlje, pa ćemo kroz seriju članaka pokušati razotkriti najklasičnije stereotipe vezane za zemlje odakle dolaze naši volonteri - Španjolska, Francuska, Bosna i Hercegovina i naravno, Hrvatska. U ovom članku ćemo pokušati predstaviti neke od najpoznatijih stereotipa vezanih za Španjolsku.

 

Stereotipi su pojednostavljene generalizacije o skupinama ljudi. Stereotipi se mogu temeljiti na rasi, etničkoj pripadnosti, dobi, spolu, seksualnoj orijentaciji - gotovo svim karakteristikama. Mogu biti pozitivni (obično u vezi s vlastitom skupinom, na primjer kada žene sugeriraju da je manja vjerojatnost da će se žaliti na fizičku bol), ali su često negativni (obično prema drugim skupinama, na primjer kada članovi dominantne rasne skupine sugeriraju da podređeni rasna skupina je glupa ili lijena). U oba slučaja, stereotip je generalizacija koja ne uzima u obzir pojedinačne razlike.

Što ljudi kažu o Španjolskoj? Španjolci su opsjednuti bikovima, fiestama, siestama, nogometom, sangrijom i paellom. No je li to istina? Pokušajmo to otkriti zajedno.

Kao Španjolka ovo su najčešći klišeji koje sam čula o nama u inozemstvu.

Španjolci su lijeni i treba im "siesta" (drijemanje) usred dana. Otprilike od 14:00 - 16:30 puno se lokalnih trgovina, kafića, restorana zatvara i ljudi odlaze kući ručati i odmoriti neko vrijeme jer su naši dani jako dugi.

 

Uobičajeni radni dan započet će u 8 ujutro i završiti oko 8 navečer. Čak i kasnije, na primjer, trgovine se zatvaraju u 21 sat. Ali to nije problem, jer vrijeme večere je nakon 21.00 i zato uvijek odlazimo u krevet kasno.

I žao mi je ako ću vas razočarati, ali u Španjolskoj nije uvijek sunčano. Na sjeverozapadu (Galicija, Asturija, Baskija) imat ćete vrlo kišovite dane i blage temperature. U središtu zemlje (Castilla y León ili Madrid, na primjer) čak ćete vidjeti i dosta snijega ​​zimi, a na jugu, istoku i otocima vrijeme je vrlo toplo.

S druge strane, Španjolci vole "fiestu". Moram povezati ovu teoriju s još jednim stereotipom - da su španjolci vrlo religiozni. Ovisno o dobu godine, vidjet ćete da se po cijeloj zemlji događa puno zabava i ogroman dio naših svečanosti povezan je sa svecima i katoličkom religijom, ali mi jednostavno uživamo u zabavi, tako da ne dajemo previše na značaju vjerskoj simbolici. 

Naravno, u Španjolskoj ima mnogo vjernika katolika, ali i mnogo ateista.

  

Španjolska: Zemlja barova?

Španjolska je država na svijetu s najvećim brojem barova po stanovniku. Ali za nas bar nije pub. To je mjesto gdje možete naručiti kavu, jesti ogromne sendviče u podne, tapas, pivo, sangriju ili bilo kakvo bezalkoholno piće. U njima možete i ručati i večerati, ali oni se razlikuju od restorana. Oni imaju pristupačnije cijene, ali najvažnije je da su oni dio naše kulture.

U Hrvatskoj sam shvatila vrlo zanimljivu stvar - za razliku od Hrvata,  za nas je vrijeme ručka važno. Rezerviramo si to vrijeme da mirno jedemo bilo kod kuće s obitelji, na poslu ili u školi s prijateljima. Ali moglo bi se reći da je za nas obavezno zastati na neko vrijeme i jesti hranu "pravilno". Nakon toga možete nastaviti raditi ili se odlučiti malo odmoriti, gledati TV, odspavati ili bilo što drugo.


Što je s bikovima? Jesu li nacionalna razonoda? Ovo, opet, nije istina. Zapravo, najsimboličniji sport u zemlji u posljednje je vrijeme na udaru kritika, od samih španjolskih naroda. No istina je da tijekom lokalnih festivala u većem dijelu zemlje postoje "koridas de toros" (borbe bikova).

 

I ne znaju svi u Španjolskoj plesati Flamenco. To je regionalni ples sa juga i zapravo ga vrlo malo ljudi zna plesati.

Dances From Around The World

Prije nego što završim, moram naglasit jednu bitnu stvar - Španjolska se dosta razlikuje od Meksika. Dosta stranaca miješaju meksičku i španjolsku kulturu. Osim zajedničkog jezika, nemamo puno sličnosti. Nachos, Fajite, Tortilje i Tacosi su originalna meksička jela. Paella, Španjolska šunka (Jamon serrano), Tapas, Španjolski omlet, Pinchos itd. su originalna španjolska jela.

Engleska verzija / English version 

We have all heard of different characteristics among people of different nationalities, and surely, we have all said that it is stupid and none truth.  What is evident is that there are clear and obvious cultural differences that can certainly affect the personality of a group of individuals. And it is funny to know what they think of us outside of our country, so we are going to try to expose the most classic stereotypes related to Spanish, Portuguese, French, Bosnian and Herzegovinian and Croats.

What do people say about Spain? Spaniards are obsessed with bulls, fiesta, siesta, football, sangria, and paella. But is this true? Let’s try to figure out it together.

As a Spaniard, these are the most common clichés that I have heard about us abroad.

Spaniards are lazy and need a “siesta” (nap) in the middle of the day. From about 2:00-4:30pm a lot of the local shops, stores, etc. close down and people go home to have lunch and rest for a while because our days are very long.

A normal working day will start at 8 in the morning and end at around 8 in the evening. Even later, stores for example close at 9pm. But that is not a problem because dinner time is after 21.00 and that is why we always go to bed late.

And I am sorry if I am going to disappoint you but in Spain it’s not always sunny. In the north-west (Galicia, Asturias, Basque country), you’ll have very rainy days, and mild temperatures. In the center of the country (Castilla y León or Madrid for example) you’ll even get snow in the winters and in the South, East and Islands usually the weather is very warm.

On the other hand, Spaniards love to “fiesta”. I need to connect this one with the widespread belief that the Spanish people are very religious. Depending on the time of year, you will see a lot of partying going on all around the country and a huge part of our festivities are related to saints and catholic religion, but we just enjoy the party without being aware of the religious symbolism.  Of course, in Spain there are many catholic believers, but also many atheists.

Spain: Country of bars? Spain is the country in the world with the highest number of bars per inhabitant. But for us a bar is not a pub. It is a place where you can order a coffee, eat huge sandwiches at noon, tapas, beer, sangria or any kind of soft drink. You can also have lunch and dinner in them, but they are different from restaurants. They tend to have more affordable prices, but the most important thing is that they are part of our culture.

In Croatia I have realized a very curious thing, for us lunch time is important. We reserve that time to eat quietly either at home with our families, at work or at school with our friends. But it could be said that it is mandatory for us to stop for a while and eat proper food. After that you can continue working or decide to rest a bit, watching TV, having a nap, or whatever.

What about Bullfights? Are they a national pastime? This one, again, is not true–at all. In fact, the country’s most symbolic sport has been under fire a lot recently, from the Spanish people themselves. But it is true that during the local festivals, throughout much of the country there are the “corridas de toros” (bullfights).

And not Everyone in Spain knows how to dance Flamenco. Flamenco is a regional dance from the south of the country and in fact, very few people know how to dance it.

Before ending, just remember that Spain it’s totally different from Mexico, we both speak Spanish but that’s the only thing we have in common. Nachos, Fajitas, tortillas and tacos those are Mexican dishes. But paella or any kind of rice, Spanish ham (jamón serrano), stews, “tapas”, Spanish omelet, “pinchos” and so on, they are our pride.